Pwofese


Pwofese
Pale moun de bagay ki gen pou fèt sou tè a jan Bondye di yo ap ale fèt.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Pwofesè — Moun ki kapab pwofese. Moun ki gen konesans e ki gen djòb pou separe konesans yo avèk elèv nan lekòl …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Kanè — Yon ti kaye ki pa gen anpil paj kote pwofesè yon klas rapòte nòt elèv ki nan klas li …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Madmwazèl — Yon fi ki prèke vini yon madanm; li gen anviwon kenz a ven ane konsa. Yon fi ki pwofesè lekòl. Yon fi ki pa janm marye nan lavi li. Demwazèl …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Monitè — Yon elèv ki gen responsablite pou kenbe lòd nan yon klas lè pa gen pwofesè nan klas la. Yon aparèy ki sanble avèk yon televizyon e ki pèmèt moun li bagay ki ap pase andedan yon òdinatè e pase òdinatè a lòd tou …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Mwayèn — Yon kantite, gwosè ki ant pi gwo a e pi piti a. Nòt yon pwofesè bay elèv nan klas li pou nivo rezilta travay elèv la …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Redaksyon — Yon devwa pwofesè bay elèv lekòl primè kote yo gen pou yo pale de yon bagay tankou yon moman nan lavi yo, yon bèt e latriye. Yon redaksyon gen twa pati: entwodiksyon, devlopman, konklizyon …   Definisyon 2500 mo Kreyòl